Synliggør mislykkede rekrutteringer i dit regnskab

Vi har tidligere slået til lyd for denne problemstilling. En Greens analyse for ca. 2 år siden viser, at små og mellemstore virksomheder ofte tager fejl i deres ansættelse af nye medarbejdere og ikke bruger ekstern hjælp i særlig stor udstrækning. Det er ikke kun i små og mellemstore virksomheder at fejlansættelser forekommer men tillige i store og internationale virksomheder som så tit bliver beskrevet i medierne. Dette bringer tankerne hen på, om man i det interne driftsregnskab bør ændre på sine procedurer og bogføre intern tid og eksterne omkostninger på en konto for rekrutteringsudgifter?

Når der sker fejlansættelser koster det dyrt. Der kan nemt gå ét eller to kvartaler inden det går op for virksomheden, at en given ny medarbejder var et fejlskud. Dertil kommer gage i opsigelsesperioden, fratrædelsesgodtgørelse m.m. Men der er tillige andre udgifter og man bør spørge sig selv: Hvad har det kostet? De direkte omkostninger kan man se på lønkonti, autodriftskonti, kursuskonti etc. Der er mange skjulte omkostninger såsom intern uddannelse, sidemandsoplæring, koncernoplæring etc. som man ikke umiddelbart sætter værdi på.

Ved synliggørelse af omkostningen ved mislykkede rekrutteringer får virksomheden sat værdi på udgiften og kan begynde at diskutere, om det er en god idé at bruge specialister til rekruttering. Endvidere får man visualiseret det beløb, der så kan lægge til grund for et budget på rekruttering/headhunting i det kommende år.

Ved at bruge headhuntere, får man øget sandsynligheden for, at en given ansættelse kommer til at ende med succes. I de fleste virksomheder vil de sparede udgifter til fejlrekruttering rigeligt kunne dække de faktuelle honorarer til headhunteren. Der er mange gode grunde til, at virksomheden i det interne regnskab bogfører udgifter til ansættelse af medarbejdere og herunder fejlansættelser særskilt. Det er ikke et eksternt anliggende men udelukkende til intern ressourceallokering.

Ring til Søren Bøge Sørensen og diskutér, hvor meget du sparer på den konto.

Lad os konstruktivt drøfte dine kommende rekrutteringer så du undgår kostbare fejltagelser. Ring på mobil +45 2027 4666 eller send en mail