10 kendetegn på en god leder

Den gode leder

En god leder skal have mange egenskaber. Det er vigtigt, at en leder kan motivere sine medarbejdere. En god leder skal gå forrest og vise vejen for sine medarbejdere. Herunder har vi beskrevet 10 kendetegn på en god leder: 

1. Den gode leder har visioner

En god leder fortæller sine medarbejdere den større mening med jobbet. En god leder forstår visionen og kan tydeliggøre den over for sine medarbejdere.

2. Den gode leder har passion

Mange medarbejdere ønsker en leder, som kan inspirere og motivere dem til at nå deres mål. Derfor kræves det også af en leder, at vedkommende har passion, og at denne kan bruges til at motivere og inspirere medarbejderne.

3. En god leder kan gå forrest og vise vejen

En leder skal kunne vise vejen for sine medarbejdere, og her gør det intet, hvis lederen selv kommer ud og laver nogle dagligdagsopgaver. Den gode leder skal vide præcist hvilke opgaver, den enkelte medarbejder sidder med, samt hvilke udfordringer de har.

4. Den gode leder gør brug af kreativitet

At være kreativ behøves ikke betyde, at man hele tiden finder nye måder at løse opgaverne på. Det handler i højere grad om, hvordan lederen trækker på sine erfaringer fra tidligere situationer – erfaringer som kan være med til at løse den problemstilling, man står i lige nu. Det kan være med til at skabe nye løsninger til det aktuelle problem.

5. En god leder er risikovillig

En god leder tør tage chancer, og tør udfordre det, man plejer at gøre. Dog skal beslutningerne altid være velovervejet inden de tages. En god leder overlader også noget ansvar for de nye tiltag til sine medarbejdere, så de kan udvikle deres kompetencer.

God leder

6. Den gode leder kommunikerer

Lederen skal være god til at kommunikere ændringer ud til sine medarbejdere ­­– også mere end én gang. Det handler om at møde medarbejderen der, hvor vedkommende er. Lederen skal altså ikke bare være visionær og passioneret, men også kunne formidle sine visioner videre.

7. En god leder skal vise tillid

Det er vigtigt for mange medarbejdere, at deres leder har tillid til dem og deres evner. En god leder er en som tør overlade ansvar til sine medarbejdere, og ikke tager alt ansvaret på sig selv. Det er vigtigt, at man som leder giver frihed til sine medarbejdere, så de selv kan styre deres arbejdsdag.

8. En god leder ser muligheder

Ønsket fra en del medarbejdere er, at en leder kan se muligheder og skabe nye løsninger ­– selv i en situation, som måske ikke umiddelbart er god. Det at kunne vende en forhindring til en mulighed, er i meget høj grad efterspurgt hos en leder.

9. Den gode leder fejrer succeser

En vigtig del af at være en god leder er at fejre succeser og anerkende sine medarbejderes arbejde. Det er vigtigt at fejre de små ting, da det giver medarbejderne blod på tanden, og lysten til at forsætte det, de gør.

Det giver ligeledes endnu mere gåpåmod, hvis lederen husker at rose og anerkende sine medarbejdere. Medarbejderne føler sig værdsatte og bliver motiveret af at få et klap på skulderen.

10. En god leder forsætter

Den gode leder bruger tidligere succeser til at udvikle virksomheden. I stedet for at være tilfreds med at være i mål, gør den gode leder brug af succeserne til opnå nye mål. Lederen skal gøre arbejdsmetoderne til en del af rutinen i stedet for at gøre noget ny hele tiden.

Har du brug for en snak omkring gode leder egenskaber?

Så hiv endelig fat i os, for en snak om gode leder egenskaber eller andre spørgsmål du har!