ESBEES-imi headhunterip Sasja Friis Winther-ip blog-ianiik

Ukiuni arlaqartuni Kalaallit Nunaannut ujartuisarninni atorfinitsitsiniaasarninnilu inuttut misilittakkakka pillugit avitseqatigilaassavassi.

Atorfinitsitassarsiuisarneq atorfinitsitassarsiornerillu atorfiup suussusaa aallaavigalugu allanngorartarput, taamatuttaaq ippoq nunani assigiinngittuni atorfiup suussusaa aallaavigalugu allanngorarsinnaasarlutik. Tamannalu tunngavigalugu, atorfiup suussusaa naapertorlugu misilittagaqarluarnissaq pingaaruteqarpoq – minnerunngitsumik nuna atorfinitsitsiffiusussap pisariaqartitai naapertorlugit atorfinitsitsiniaassagaanni. ESBEES-imilu siammasissumik misilittagaqarfigaarput ilaatigut atorfiit assigiinngitsut, suliassaqarfiit assigiinngitsut, nunat assigiinngitsut sullissiffigissallugit – minnerunngitsumik Kalaallit Nunaanni.

Kalaallit Nunaanni atorfinitsitassarsiuinerit Danmark-imi periutsinit allaaneruvoq. Kalaallit Nunaanni pissutsinut assigiinngitsunut pingaartitsisoqartarpoq, assersuutigalugu piorsarsimassutsikkut, pinngortitamut inuiaqatigiinnullu paasisimasaqarfiusariaqarput – tamakkumi Danmark-imiik aamma allaanerummata. Taamatuttaaq Kalaallit Nunaata iluani, Kalaallillu Nunaannut atorfinitsitassarsiuinerit assigiinngissuseqarput. Kalaallit Nunaanni atorfinitsitassarsiuisoqaraangat piukkussaasut piorsarsimassutsikkut, pinngortitamut inuiaqatigiinnullu paasisimasaqareertoqartarpoq, ilaatigullu aamma suliffeqarfimmut suliffigiligassaminnut tunngasut ilisimareersinnaasarlugit. Kalaallilli Nunaata avataaniik atorfinitsitassarsiuigaanni pingaaruteqarpoq Kalaallit Nunaanni sulinermut tunngasunik ilisimasaqalernissaq, piukkussallu piffissaq atorluartariaqarpaa ilaatigut ilaquttat oqaloqatigineratigut paasiniassagamikku Kalaallit Nunaannut nuunnissaq soqutiginerlugu. Taamaammat pingaaruteqartorujussuuvoq piukkussaasut paasissutissanik atorluarneqarsinnaasunik tuniorarnissaa, tassami nunamut allamut nuunnissami aaliangernissaq annertoorujussuuvoq eqqarsaatigilluagassaasoq. Nuunnissarlumi pissanganarsinnaasorujussuuvoq annilaanganartoqarsinnaallunilu. Tamakkualu pissutigalugit attaveqaqatigiinneq sivisunerusinnaasarpoq, nunaniimmi allaniit atorfinitsitassarsiuigaanni periutsit allaanerusut amerlanerusullu atorlugit piukkussaasoq oqaloqatigineqartariaqartarpoq. Piffissalli taassuma atornera ESBEES-imi uagut atorusupparput – taamaalilluni atorfinitsitsiniaanermi toqqissisimaneq pigineqassaaq, suliffeqarfimmut piukkussaasumullu. Taamatut ippoq Kalaallit Nunaanni najugaqareeraluaraanni, nunamiilluunniit allamiit suliartortuussagaanni. Piffissamik atuilluaraanni piukkussaasumut suliffeqarfimmullu pitsaanerpaamik kinguneqartarpoq – tassami tikisitassaq piareersarluarneqarsimasutut misigisimappat pitsaasumillu siunnersorneqarsimaguni piffissamik atorluaasoqartariaqarpoq. Uanilu oqaatigisagut ESBEES-imi pingaartitaraagut, kukkusumik atorfinitsitsinissaq pinngitsoortikkumallugu.

Piukkunneqartup attaveqarfiginerani ilaatigut piumasaqaataasinnaasarput piukkunneqartup misilittagai annerusumik minnerusumilluunniit paasisaqarfigilluarsimanissai, tassani ilaatigut piukkunneqartup tusarnaarsinnaassusaa suliffeqarfiullu paasilluarnissaa pingaaruteqarluni. Tamannali ESBEES-imi nutaarsiassaanngilaq, pingaartitaraarpummi suliffeqarfiup kissaatai piumasaqaataalu paasilluarsimanissai – taamatullu piukkunneqartup suliffeqarfimmut kissaatai piumasaqaataalu paasilluarsimanissai.

ESBEES-imi Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnut tunniusimavugut, ukiullumi arlallit Kalaallit Nunaanni Kalaallillu Nunaannut atorfinitsitassarsiornermi misilittagaqarpugut. Qallunaat Nunaanneersuulluta atorfinitsitassarsiortartuunitsinni iluaqutigaarput Kalaallit Nunaannut paasisimasaqarluarnerput, ilisimasaqarluarnerput misilittagaqarluarnerpullu. Atorfinitsitassarsiortarnikuuvugummi atorfinnut assigiinngitsunut, assersuutigalugu pisortaqarfinni namminersortunilu atorfinitsitsisarnernut. Suliassaqarfinnullu assigiinngitsuni ilisarisimasaqarluarpugut – taamaammat suliat suulluunniit naammassisinnaavagut. Atorfinitsitassarsiuinerimmi assigiinngissusaat eqqarsaatigalugu Qallunaat Nunaanni Kalaallillu Nunaanni ilisimaarisagut sakkugalugit suliaqarluarsinnaasaratta immitsinnut tatigisuuvugut. Tatigeqatigiinneq paaseqatigiinnerlu pingaartitaraagut, ESBEES-imilu misilittakkagut siammasissuullutik.

Siunissami suleqatigiilluarnissaq pingaartitarigatsigu, inuttut naleqassutsimik pingaartitsilluta atorfinitsitsinissarput salliutittarparput. Inuttummi piginnaasatit ilinniaannarsinnaanngilatit, suliarnulli tunngatillugu piginnaasatit ilinniarfigisinnaajuaannarpatit.

Atorfinitsitassarsioraangatta naleqassutsit pitsaasut aallaavigisassagut ilisimaaraagut, taamaammat eqqarsarsinnaassuseq uummateqassuserlu peqatigiittariaqarput.

Kalaallit Nunaat naleqassuseqarlualernissaanik ikiorusupparput. Taamaammat ESBEES nittartakkakkut esbees.gl-mi nassaarisinnaavat, qanittumilu nittartagarput kalaallisoortoq blog-ilu kalaallisut allassimasoq nassaarisinnaalissavat. Misigisimavugummi aamma piukkussanut Kalaallit Nunaanni inuusimasunut, peroriartorsimasunut, nunanullu allanut nooriarlutik Kalaallit Nunaannut nooqqittunut inerisaaqataasarluta.

Isbjerg grønland

Sasja sulisartutut oqaatigineqarsinnaasut:

Sasja HR-imi Cand. Merc. HRM-imi CBS-imi ilinniagaqarpoq. Taassuma tunniusimaffigilluarpaa atorfinitsitassarsiuineq – minnerunngitsumik ujartuinermi atorfinitsitsiniaanermi. Ukiuni arlalissuarni Sasjap misilittagaqarfigaa pisortaqarfinnut, kukkunersiuisunut, tuniniaavinnut, nakorsaasiorfinnut, sanaartornermullu piukkunnartunik eqqortunik nassaarnissaq. Taakkua saniatigut Kalaallit Nunaannut pisortaqarfinnut namminersortunullu atorfinitsitsiniaanermik misilittagaqarluarluni.

Sasja ukiuni pingasut missaani Inuit Recruitment ApS-imi ujartuisartutut / atorfinitsitsiniaasartutut / HR-imi sulisutut misilittagaqarpoq.

Sasja inuttut oqaatigineqarsinnaasut:

  • Sasja unammilleqatigiinnermi uteriitsutut oqaatigineqarsinnaavoq. Ajugaarusussuseqartuuvoq pitsaanerpaamillu suliniartartuulluni, taamaammat oqaatigineqarsinnaagunarpoq ajorsarnerluttuullunilu ajugaanerluttuusoq
  • Ilaqutariissuseq pingaartittorujussuuaa, illoqarfimmullu ilaqutariit sinneri ilagalugit nunasinikuulluni
  • Paddeltennis-ernissani nuannarisorujussuuaa (pitsaanerpaanngikkaluarluni), ersinartunik isiginnaarumatuujuvoq isiginnaartarfinnukarnissanilu nuannaralugu