Headhunting til bestyrelser – også kaldet bestyrelsesudvikling (- og ikke afvikling)

Headhunting til bestyrelser

I ESBEES oplever vi ofte, at kunder vælger en gratis omgang bestyrelsessupplering fra én bestemt bestyrelsesgruppering – ingen nævnt ingen glemt.

Vi ser også, at virksomhederne ikke får den rette sparring og bestyrelsessammensætning, når man vælger bestyrelsesmedlemmer fra én bestemt gruppering. Det er umiddelbart billigt, men kan være en dyr løsning i det lange løb.

Man udelader simpelthen de bedste bestyrelsesmedlemmer til fordel for de billigste – og sparsommelighed er som bekendt ikke altid rigtigt og billigst.

Normalt er en bestyrelse ledelsens vagthund og sikre udvikling. Bestyrelsen er ledelsens sparringspartner, og er som bestyrelse lovfæstet, og opgaverne lige fra bestyrelsesformanden til bestyrelsesmedlemmet, er kendte. Man driver virksomheden sammen med ledelsen.

Om ikke andre, skal bestyrelsesformanden udvikle bestyrelsens årshjul og sikre strategi, handlingsplaner, budgetter og den løbende rapportering. Endvidere er en stor opgave at kigge fremad og have de værktøjer, der er nødvendige for at drive en virksomhed.

Vigtige værktøjer i dag er BI (Business Intelligence) – altså data, som beskriver, hvad der er sket og som danner grundlag for fremtidige beslutninger. Datagrundlaget skal være i orden, for at man kan drive virksomheden, og det er tillige bestyrelsen som kontrolinstans, der skal sikre, at grundlaget for virksomheden er i orden og sikret.

Risikostyring i bredeste forstand er en vigtig del af bestyrelsens arbejde, og kan og må ikke negligeres.

Det er en løbende opgave for virksomhedens bestyrelse og især bestyrelsesformanden at sikre virksomheden mod alle risici, det være sig cyber-angreb, sygdom kritisk for ledelse af virksomheden, human supply chain, likviditet, teknologisk udvikling o.m.m. 

Kompetencer i fokus

Når vi hunter til din virksomheds bestyrelse, foregår det uvildigt af grupperinger og diversitet. Vi finder den eller de personer med de rette kompetencer, der er rigtige for DIN bestyrelse på netop et givet tidspunkt, og som kan løfte din virksomhed til næste niveau. Det giver ifølge ESBEES det bedste kandidatfelt.

Det er vigtigt, at bestyrelsen har tid til bestyrelsesarbejde i din virksomhed. Vi oplever ofte, at bestyrelsesmedlemmer og -forpersoner siger JA, men reelt ikke har tid.

Det skader din virksomhed og er ikke i overensstemmelse med ordentligt bestyrelsesarbejde. Der er mange gode bestyrelser som ofte kan udvikles og blive bedre.

Bestyrelsen skal arbejde i bestyrelsen – ikke sidde i den.

Kunne du tænkte dig høre mere om professionelt bestyrelsesarbejde?

Så kan du ringe til Søren og få en god snak!