Hvordan laver du et Bestyrelses-CV?

Bestyrelses-CV’et er anderledes i forhold til et karriere CV, og for at du får en plads i bestyrelseslokalet, er det vigtigt, at du kan vise, hvad du kan bidrage med her og nu i bestyrelsen.

Når en headhunter eller en virksomhed skal vælge dig til sin eller kundens bestyrelse, er det viden, du skal vælges på. Derfor er det vigtigt, at dit Bestyrelses-CV fortæller om den viden og de kompetencer, du har lige nu, og som du kan bringe i spil, så virksomheden får tilført de kompetencer, som virksomheden mangler på nuværende tidspunkt.

Bestyrelses-CV adskiller sig fra et almindeligt CV ved ikke at være en opremsning af din karriere, men derimod en forklaring på, hvad du kan lige nu. Din viden og kompetencer skal kunne bruges, idet du træder ind i bestyrelseslokalet, og det er vigtigt, at du kan bevæge dig på det strategiske plan, og hvordan du og dine kompetencer kan tilføre præcis det, der mangler i virksomheden for at skabe vækst. Det betyder, at du f.eks.  ikke skal skrive, at du er arbejde med sociale medier, men i stedet skal beskrive, hvordan du kan arbejde strategisk med kommunikation, og hvordan det har skabt vækst for den virksomhed, du arbejder for.

Selvom du uden tvivl vil udvikle dig i en bestyrelse, adskiller bestyrelsesarbejde væsentlig fra andre jobs ved, at når din viden er opbrugt, og du ikke tilfører mere, skal du videre fra den virksomhed. Det der giver mest dynamik, både for dig selv og for den virksomhed, du er i bestyrelse for, er, at du véd, når din tid er ovre.

Hvordan skriver du så det Bestyrelses-CV, så du bliver lagt i den rigtige bunke på det rette grundlag. Idéen er at få et overblik på dig på 15 sekunder – hvilket er meget vigtigt, når en virksomhedsleder eller headhunter sidder og skimmer CV’er. Derfor skal et Bestyrelses-CV være kort og præcist.

Du indretter overordnet dit Bestyrelses-CV på følgende måde:

Bestyrelses-CV

  1. Øverst ”hard facts” (navn, kontaktdetaljer, civilstand) og billede (vigtigt)
  2. Du skriver i punktform, hvilke bestyrelseskompetencer du har, og som du vil vælges på
  3. Derefter anfører du dine vigtigste uddannelser én linje for hver og år fra/til
  4. Dernæst din karriere én linje for hver og år fra/til
  5. Endelig andre vigtige ting for at kunne bedømme dig (særlige sprog, vigtige bestyrelsesposter o.a.)

Begræns det endelig til én side så husk kun de vigtige forhold, der skal til for at kunne bedømme dig i relation til den givne bestyrelsespost.

BestyrelsesProfil:

Du kan vælge at lave dit CV på to sider, hvor side to starter så med den mere uddybende forklaring til dine bestyrelseskompetencer. Du kan her gå mere i detaljer og lave den bløde formulering med visse uddybninger.

Dit Bestyrelses-CV lægger du i databasen her:

https://ESBEES.reqruiting.com/Pages/Application/CRMNewUser.aspx?id=2356

Hvor du tillige kan tilføje andet CV og andre dokumenter.

Har du spørgsmål eller ønsker du, at vi skal finde dit næste bestyrelsesmedlem, så ring til Søren Bøge Sørensen

Ring på mobil +45 2027 4666 eller send en mail