Introduktion til karriere-CV

Karriere CV

Meningen med et godt CV er at give nogle informationer således, at du ender i den rigtige bunke, nemlig den bunke, virksomheden arbejder videre med. Det er uanset om du er direktør, mellemleder eller specialist. Det er lige vigtigt.

Du kan overordnet opbygge dit CV med et Executive Summary og Extended CV. Fordelen er at få et overblik over dig og dine kompetencer på 15 sekunder – hvilket er meget vigtig, når en virksomhedsleder eller headhunter sidder og skimmer CV’er.

Når man har læst Executive Summary og fået overblikket og lagt dig i den rigtige bunke, vil man derefter gerne i detaljer med dine successer, og det er her Extended CV kommer ind.

Første side i et godt CV kaldes Executive Summary, og skal give læseren et overblik over din(e) uddannelser og din karriere samt de vigtigste kompetencer.

Det Executive Summary skal indeholde følgende:

Executive Summary:

1. Øverst ”hard facts” (navn, kontaktdetaljer, civilstand) og billede (vigtigt)

2. Her skriver du to max. tre linjer om hvad du gerne vil i fremtiden

3. Derefter anfører du din uddannelse én linje for hver og år fra/til

4. Dernæst din karriere én linje for hver og år fra/til

5. Endelig andre vigtige ting for at kunne bedømme dig (særlige sprog, vigtige bestyrelsesposter publikationer, artikler o.a.) 

Begræns det endelig til én side, så husk, at det kun er de vigtige forhold til jobbet, som du skal skrive.

Såfremt læseren vurderer, at du har de kompetencer, der kræves til at bestride det ledige job, kan læseren læse mere om dig og dine succeser på uddybelsen på side to og frem.

På side to, skal der være en mere uddybende forklaring til din uddannelse og karriere. Du kan her gå mere i detaljer, og vi anbefaler, at det Extended CV skal indeholde følgende:

Extended CV:

1. Uddannelsen kan du specificere med projekter, hovedopgavens indhold og hvad du har tilegnet dig af viden i øvrigt.

2. Karriere kan underbygges med succeser, arbejdsopgaver, referencer, oplysninger om virksomheden etc. Etc.

3. Fritid

4. Bibeskæftigelser

5. o.a.

Det er vigtigt at bruge tid på at sætte CV’et op på en let læselig måde, men vær opmærksom på, at bruger du skabeloner, kan det begrænse, hvor meget plads du har til at skrive -og det er trods alt dig, vi gerne vil vide noget om.

Vi vil gerne vide mere om DIG, og vi håber, at du vil lægge dit karriere-CV i vores CV-database.

Her kan du også tilføje andre dokumenter.

Kunne du li' hvad du læste?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så gi' os et ring!