Hvilken personlighedsprofil passer til mit team?

En ny personlighedsprofil påvirker dit team

I vores rekrutteringer laver vi profilanalyser fra e-stimate, og det gør vi, fordi vi har erfaring med, at vi får et godt helhedsbillede af kandidaten. Dette gør vi da vi ved at en ny personlighedsprofil påvirker dit team.

Den viden er uundværlig, når kandidaten skal hjælpes ind i den kultur og det miljø, der er på den nye arbejdsplads. I mange tilfælde er det ikke blot en fordel at lave personlighedsprofil af kandidaten. En personlighedsprofil af alle i teamet på den nye arbejdsplads kan også have sin fordel.

På den måde kan der arbejdes med hele teamet. Ganske simpelt for at alle får forståelse for sig selv og hinanden. Det kan være medvirkende til at løfte samarbejdet.

Det kan virke omstændigt at lave test af et helt team, men har du ikke den nødvendige viden om de enkelte medarbejdere, kan det være svært at læse konflikter i forbindelse med forandring.

Bliver forandringen for svær for medarbejderne at håndtere, risikerer du at miste en eller flere medarbejdere. Det vil være for dyrt i længden.

Undgå alvorlige konflikter i dit team

Opstår der konflikter skal de håndteres korrekt, så de bliver en kilde til positiv forandring. De enkelte i teamet skal forstå, hvordan forskelligheder kan være en styrke for teamet.

Headhunting,rekruttering, Team, ny medarbejder, onboarding

Hvordan hjælper du forandringen godt på vej?

Lederen bør kende sine medarbejder samt vide, hvordan de enkelte medarbejdere i teamet kan hjælpes i den forandring, det bliver, når den nye medarbejder begynder. Det kan måske lyde omsiggribende, at en ny medarbejder skaber forandringer, men det påvirker alle i teamet, at de skal arbejde sammen med en ny.

Selvom alle formentlig glæder sig til, at der kommer en mere til at løse opgaverne i teamet, så følger der en usikkerhed med. Hvordan arbejder den nye? Bliver mine spændende opgaver taget fra mig og givet til den nye?

Nogle elsker forandringer, andre vil gerne, at alt er, som det plejer. Det er lederens ansvar at sikre, at alle i teamet er klar til at tage imod en ny medarbejder. Det er vigtigt, at lederen løbende er i dialog med medarbejderne. På den måde kan lederen kende den enkelte medarbejder godt nok til at vide, hvordan den enkelte kan støttes.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker mere information om, hvordan du kan blive klogere på dit team, og på hvordan du kan hjælpe din nye medarbejder godt igang – for din og dine medarbejders skyld.

Kontakt Søren Bøge Sørensen på mobil +45 2027 4666 eller send en mail sbs@esbeesheadhunting.com

Har du lyst til at lære flere gode råd og værktøj?

Vi har udvalgt flere gode artikler herunder!
100 dage plan, headhunting

100 dage plan

Work-life balancen har i forbindelse med corona – pandemien ændret sig for mange, og medierne skriver om ændringer på arbejdspladserne, som f.eks. viser sig ved,

Læs mere