100 dage planen

100 dage planen er vigtig!

Som leder i nyt job er det vigtigt at have en plan for, hvad du vil bruge de første 100 dage på. De første 100 dage er det tidspunkt, en ny leder kan lære jobbet, kollegaerne, konkurrenter og virksomhedens værdier at kende.

Du kan desuden, ved hjælp af din egen veleksekverede on-boarding, gøre dig selv og virksomheden en kæmpe tjeneste. Jo bedre forberedt du er, jo nemmere vil det også være som ny leder at være i den nye stilling. Du bærer en helt klart en del af ansvaret for, at du bliver en succes i din nye stilling.

Det er vigtigt, når du som ny leder starter op, at du kommunikerer med dine nye kollegaer. Du skal melde ud, hvad du har tænkt dig at gøre, og hvordan du har tænkt dig at gøre det. Sørg for at aftale med dine medarbejdere, kollegaer og chefer, hvordan du vil kommunikere med dem.

Sørg for ikke med det samme at komme ind med en mission om at ville ændre det hele. Det kan i sidste ende resultere i, at det skubber dine nye medarbejdere væk.

Mange tror at de først 100 dage er dem, der afgør, om den nye leder nu også er god for virksomheden. Det er ikke sandt. Du skal dog selvfølgelig have nogle mål, som gerne skulle blive opfyldt inden for de første 100 dage.

100 dage plan, headhunting

Ansvaret er dit

Du har udarbejdet din 100 dage plan, og nu skal den også opfyldes. Ansvaret for at overholde den ligger som ny leder hos dig. Det er vigtigt, at du overholder dine mål og den aftale, som du indgik, da du blev ansat.

Det vurderes, at omkring 30 procent af nye ledere oplever problemer indenfor de første 100 dage.

Derfor er det vigtigt at have en 100 dage plan, så du undgår at lave fejl, som du kunne have lagt en plan for. Flere eksperter siger, at hvis man ikke allerede inden jobstart har lavet en plan, er man bagud. Derfor skal du, før du overhovedet starter, have en plan klar til at blive handlet på som ny leder.

Hvad skal en 100 dage plan bestå af?

En 100 dage plan består reelt af mange ting, og er alt det, som er med til at sikre, at du som ny leder bliver en succes. Det er vigtigt, når du udarbejder din 100 dage plan, at du har udtænkt dig nogle delmål, som skal opnås løbende.

Det er lige så vigtigt, at du også har overvejet, hvad der skal ske, hvis målene ikke nås til tiden, og hvorvidt der skal bruges mere tid på dem. Det er samtidig vigtigt at opsætte nogle kriterier for hvornår de mål, der er opsat, er en succes.

I en 100 dage plan er det en god idé også at lave en læringsplan, hvori de ting du skal opnå læring om, inden de første 100 dage er gået, er noteret.

Det er desuden vigtigt at vide, hvor du skal finde svar på dine spørgsmål. Det er ikke altid at man som leder skal kende svaret, men det er vigtigt at vide, hvordan man får svaret. Som ny leder er det vigtigt, at du ved, hvilken viden de forskellige ansatte har, og hvordan den viden bedst kan bruges til fordel for virksomheden.

Har du lyst til at lære flere gode råd og værktøj?

Vi har udvalgt flere gode artikler herunder!
Første arbejdsdag

Den første arbejdsdag

Du har fået nyt arbejde, og står overfor din første dag. Nervøsiteten er måske stor, og spørgsmålene er meget muligt mange: Hvordan er kollegaerne?

Læs mere
100 dage plan, headhunting

100 dage plan

Work-life balancen har i forbindelse med corona – pandemien ændret sig for mange, og medierne skriver om ændringer på arbejdspladserne, som f.eks. viser sig ved,

Læs mere