SIULERSUISUNIISSIMANERMI CV QANOQ SANANEQARTARPA?

Siulersuisuniissimanermi CV-liornermi sunaana allaanerussutaasoq?

Siulersuisuniissimanermi CV sulisimanermut CV-mut sanilliullugu aallaaneruvoq, siulersuisunimi inissaqartinneqassaguit, takutilluartariaqarpat maannakkorpiaq siulersuisuni issiassaguit sunik iluaqusiisinnaanerlutit.

Atorfinitsitassarsiuisartumit suliffeqarfimmiilluunniit siulersuisunut toqqagaassaguit, ilisimasatit aallaavigalugit toqqarneqartussaavutit. Taamaammat pingaaruteqarpoq Siulersuisuniissimanermi CV-lioruit ilisimasatit piginnaasatillu oqaluttuarissagitit. CV-p oqaluttuarissavaa suliffeqarfiup mannakkorpiaq piginnaasat amigaatigisai illit pigineritit.

Siulersuisuniissimanermi CV-p, CV naliginnaasuminngaanniik allaanerussutigivaa maannakkorpiaq piginnaasatit suut iluaqutaasinnaasut nassuiassammagit.

Maannakkorpiaq piginnaasatit atorluarneqassapput

Ilisimasatit piginnaasatillu atorneqarsinnaasariaqarput, piffik taannarpiaq siulersuisunut toqqarneqaruit – pingaaruteqartorujussuuvorlu periusissiornermi pilersaarusiaq malillugu nikeriarsinnaasariaqarnerit. Nassuiaalluarsinnaasariaqarputillu piginnaasatit qanorpiaq atorlugit suliffeqarfik alliartortinneqarsinnaanersoq.

Assersuutigalugu allattariaqanngilatit, inuit tamat oqallittarfiini sulisarlutit. Allaaserissavalli qanoq periusissialerlutit attaveqaqatigiinneq inerisarusunnerlugu qanorlu suliffigisannut tamanna ineriartortitsimanersoq allaaseralugu.

Siulersuisuni ineriartornissat qularnanngikkaluarpoq, siulersuisuni sulineq suliffinnit allanit allaaneruvoq – tassami ilisimasatit atorlugit sulereersimaguit allamillu ineriartuutaasinnaasumik tunniussassaqanngikkuit suliffeqarfiup siulersuisuiniit ingerlaqqittariaqarputit. Taamatut ingerlaneq ingerlariaqqitsitsisarpoq, ilinnut suliffeqarfiullu siulersuisunut. Taamaammat nalunngittariaqarpat illit piffissat qaqugu qaangiutissanersoq.

Taavami qanoq ilillutit Siulersuisuniissimanermut CV allassaviuk – qulakkiissagukku toqqarneqarsinnaasunut eqimattanut eqqortunut inissinneqarnissat? Eqqaamassavat sekundit 15-it iluani takuneqarsinnaasariaqarmat piukkunnarsinnaanersutit – tamannalu pingaaruteqartorujussuuvoq, tassami suliffeqarfimmi atorfinitsitsisussap – atorfinitsitsiniaasartullu CV sivikitsuinnarmik misissuataartarmassuk. Taamaammat Siulersuisuniissimanermut CV naatsukullaassaaq eqqorluartariaqarlunilu.

Siulersuisuniissimanermut CV ima aaqqissuussinnaavat:

Siulersuisuniissimanermut CV

Qulliussapput ”paasissutissat ilumoortut” (atit, attaveqarfigineqarsinnaaffitit, aappaqarnersutit) assillu (pingaaruteqarpoq)

Ataasiakkaarlugit allassavatit siulersuisuni piginnaasatit suut atorneqarsinnaanersut

Tamatuma kingorna ilinniakkatit pingaarnerit ataasiakkaarlugit allassavatit, ukioq aallartiffiit ukiorlu naammassiffiit allallugit

Tamatuma kingorna suliffigisimasatit ataasiakkaarlugit allassavatit, ukioq aallartiffiit ukiorlu suliunnaarfiit allallugit

Naggataatigullu paasissutissat pingaaruteqarsinnaasut allassavatit (pingaartumik oqaatsit atorsinnaasatit, siulersuisuni pingaarutilinnik inissisimaffiginikuusatit il.il.)

Paasissutissat taakkua sapinngisamik quppernermut ataasiinnarmut allassavatit, eqqaamassavammi siulersuisunut atugassatit pingaarnerit atorlugit nalilersorneqartussaavutit.

Siulersuisuni ilisarnaatit:

CV quppernernut marlunnut allassinnaavat, quppernerup tulliani itinerusumik siulersuisuni suliarisarsimasatit allaaserissavatit.

ESBEES CV-nut toqqortaasivianut Siulersuisuniissimanermut CV ilanngussinnaavat.

Tassani aamma sulisimanermut CV allakkallu allat pingaaruteqarsinnaasut ilanngussinnaallugit.

Siulersuisuniissimanermut CV nalornissutigiviuk?

Taamaappat oqaloqatigiissutigitigu!