SIULITTAASUSSAMIK SIULERSUISUNULLU ILAASORTASSANIK ATORFINITSITASSARSIORNEQ

Siulersuisut pikkorissut

Unammillersinnaassuseqarneq takuneqarsinnaasarpoq takorluukkat, ilisimasat, nunarsuup ilaani piumasaqaatit, piumassutsip ileqqorissaarnerlu naapikkaangata.

Periusissiaq qanoq-ittoq atorlugu suliffeqarfiup ineriartornissaa qulakkeersinnaavarput? Tuniniaaffigineqarsinnaasut suut annertusassavagut? Tuniniagassanik nutaanik pilersitsissaagut? Suliffeqarfiup iluani ingerlariaatsit pitsaasuuppat? Aarlerinartorsiorfissaqarpugut? Suliffeqarfiup iluani piginnaasagut anguniakkatsinnut nutaanut naammappat?

Suliffeqarfiit ilaqutariinnit pigineqartut, ilami suliffeqarfiit suulluunniit ajornartorsiutigisinnaasarpaat ilisimasaminnik atorluaanissartik. Taamaammat ESBEES-imi sulinitsinni nukinnik atuiffigisarparput siulersuisunik pikkorissunik piginnittuusut siulersuisoqassasut, nalunngilarpummi taamaaliornikkut siunissaq eqqarsaatigalugu angusassaqartuaannartoq.

Sooruna pikkorissunik siulersuisoqartariaqartutit?

Suliatit tununniik misissorneqartussaanngillat.

Siulersuisunik siunissamik isigisunik peqartussaavutit, taakkuami …

  • Suliavit aallunnerini (aammami taamaattussaangavit) siulersuisut periarfissanik allanik takunnissinnaapput allaanerusumik isiginnittariaaseqarnertik peqqutigalugu.
  • Aningaasatigut misigissutsikkulluunniit pituttugaanngillat, taamaalillutik piginneqataasuni aaliangerneqartussanut akuliutissanngillat.
  • Ikiuutaajumaarput piffimmut aaliangersimasumut/inummut aaliangersimasumut, soorlu: Tuniniaasumut, tunisassiortumut, assartuinermi imaluunniit siuarsaanermi.


Eqqarsarluarluni siulersuisunik ilusilersuigaanni suliffeqarfik inerisarneqarsinnaavoq anguniakkannut naapertuuttumik. Taamaammat siulersuisutit ineriartortuartariaqarput, allanngorartinneqarsinnaasunik, aammalu iluarsaattuunneqarsinnaajuassallutik ilisimasat piginnaasallu naapertorlugit.

Kialluunniit kisimiilluni suliat pitsaanerpaat angusinnaanngilai (taamaammat aallartereerniarit)

Siulersuisut pikkorissuuniaraluit misigisaqarnerluffigereernikuuigit? Taamaappat kukkussuteqarnikuusimassaatit.

Siulersuisunik pikkorissunik ilusilersuineq, pitsaasumik eqqarsaatigilluarsimasamillu suliaasariaqarpoq. Taamaammallu avataaniik siunnersorneqarsinnaaneq isumaqarluartuuvoq pingaaruteqarlunilu.

Siulersuisussarsiorneq atorfinitsitassarsiornertuulli allatuulli ingerlasarpoq:

  • Ataatsimoorluta pilersaarusiussaavut anguniakkanut tunngassuteqartunik – anguniagarlu periusissiornikkut anguniarnissaanut iliuusissat allattoqqissaarlugit.
  • Siulittaasussap imaluunniit siulersuisunut ilaasortassat kinaassusersilluarnissai uagut isumagissavarput, tamatumalu kingorna piukkunnarsinnaasunik aaliangiisussanut siunnersuusiorluta.

Siulersuisut pikkorissut pillugit eqqartueqateqarusuppit?

Attaveqarfigitigut, taamaalilluta siulersuisutit pillugit eqqartueqatigiissaagut – siulersuisunik nutaanik pilersitsisoqassanersoq imaluunniit pioreersuni allanngortiterisoqassanersoq eqqartussavarput.