Forventninger til din leder

Hvilke forventninger har du til din leder?

Forventninger til en leder er meget forskellige. Mange medarbejdere ønsker, at en leder skal kunne sætte klare rammer for opgaverne. Nogen ønsker en leder, der inddrager medarbejderne i beslutninger, og benytter den enkelte medarbejders stærke sider.

Rammerne skal være tydelige

En leder skal være tydelig omkring rammerne for en opgave. Det giver den enkelte medarbejder muligheden for at vide, hvilken rolle deres arbejde spiller.

Det forventes af en leder, at han eller hun kan tage forandringer og forklare dem til medarbejderne på en måde, så de forstår, hvordan det skal bruges i hverdagen. Det er vigtigt at en leder lytter og inddrager medarbejderne i beslutningerne.

Dog skal det også gøres klart, hvad en medarbejder kan ændre på, og hvor rammerne går til. Der stilles også forventninger til en leder, om at kunne lade sine synspunkter udfordres af medarbejderne.

Tillid til medarbejderne

Der forventes en vis tillid fra lederne, når der skal delegeres opgaver. Tillid til at lederne tror på at den enkelte medarbejder gør sit bedste. Det forventes på samme tid at en leder følger engageret med i medarbejdernes arbejde, og undgår at blande sig, hvis det er unødigt.

Det er vigtigt, at en leder bakker op omkring de beslutninger medarbejderne tager. Som udgangspunkt skal lederen stole på medarbejdernes dømmekraft.

Hjælper med problematiske opgaver

Ofte forventer medarbejdere, at deres leder hjælper dem med vanskelige opgave, så medarbejderne ikke står selv med den problematik. Der ønskes en leder som hjælper med at prioritere opgaver, og som sørger for rækkefølgen de bliver løst i, er rigtig. I nogen opgaver ønskes det også, at chefen selv går ind i, og er en aktiv del af den.

Udnyt medarbejders stærke sider

Som medarbejder forventes det at lederen kender de svage og stærke sider, og at lederen uddelegerer opgaver herefter, så alle medarbejdere kommer til at arbejde med noget i hverdagen, de er glade for.

Det forventes, at en leder kan være med til at udvikle medarbejderens stærke sider, og give dem nye opgaver – selv når de ikke føler sig klar til at prøve nye ting.

Lederskab

Vis omsorg

Det er vigtigt for mange medarbejdere, at deres leder viser omsorg over for dem, som har det svært. Det kan både være personlige forhold eller arbejdsmæssige forhold.

Medarbejdernes problemer skal tages alvorligt af lederen, så der vises forståelse og empati over for dem, der har behov for det. Mange medarbejdere sætter pris på, at de kan være fleksible i deres arbejdstider, hvis der er behov for det, så det er noget, der forventes af en arbejdsplads og en leder.

Et andet eksempel er, at lederen skal være opmærksom på tegn på stress hos medarbejderne, og at dette skal tages meget alvorligt, så det ikke bliver til endnu større problemer.

Hold en god tone

Det forventes, at en leder kan opretholde en god tone på en arbejdsplads, og at en diskussion altid er saglig og ikke personlig. Der skal kunne snakkes åbent omkring tingene, så der ikke bliver gået bag om ryggen på nogen.

Som leder forventes det også, at der gives ærlig og konstruktiv feedback, hvis der er noget, som lederen ikke er tilfreds med. En leder skal bidrage til ordentlighed i kommunikationen, så der er fælles regler og kultur på området. 

Mange forventninger

Der er mange forventninger til en god leder, og dem der er nævnt her, er bare eksempler på, hvad det kan være medarbejderne, forventer af deres leder. Det kan dog også være at visse medarbejdere tænker helt anderledes, og stiller andre krav til en leder, end hvad der er beskrevet her.

Har du lyst til at lære flere gode råd og værktøj?

Vi har udvalgt flere gode artikler herunder!