Hvad er CEO, CFO, CIO og COO?

CxO titlerne 

Titlerne som CEO, CFO, COO m.fl. kan også omtales som CxO titlerne. De anvendes af mange store virksomheder, og det kan være svært at gennemskue, hvad de forskellige betegnelser dækker over. Der findes mange c-suite titler, og udtrykket C-suite er en forkortelse for en virksomhedens øverste ledelse og stammer fra det første bogstav i titlerne på højeste ledelsesniveau.

De mest almindelige C-suite-titler er Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Sales Officer (CSO) og Chief Operating Officer (COO).

Fælles for C-level executives/C-suiteledere er, at de træffer beslutninger, der kan være afgørende for virksomhedens succes eller fiasko.

For at nå op på det øverste ledelsesniveau i store virksomheder, kræver det ofte mange års erfaring, hvor man arbejder sig op, og undervejs demonstrerer ledelsesmæssige evner. En anden måde at blive topchef i en stor virksomhed er ved at starte en lille virksomhed, der bliver stor.

Uanset hvordan de begynder deres karriere, skal C-suitechefer demonstrere både tekniske kompetencer og en bred vifte af bløde færdigheder inden for kommunikation, ledelse og strategiske visioner.

Mindre virksomheder har typisk kun brug for én C-suitechef. En lille virksomhed kan have personer, der leder nøglefunktioner i virksomheden, f.eks. finans eller marketing, som ikke har en titel på C-niveau. 

Vi har lavet en gennemgang af c-suite titlerne

CCO kan have 2 betydninger 

CCO kan stå for Chief Communications Officer hvilket er kommunikationschef. CCO arbejder med virksomhedens kommunikation internt og eksternt. Der arbejdes med strategiske beslutninger omkring virksomhedens samlede kommunikative udtryk, og der arbejdes kontinuerlig med at opretholde og skabe kommunikation, der præsenterer virksomheden efter de strategiske mål.

CCO kan også stå for Chief Commercial Officer, som er salgs- og marketingchef, hvor man arbejder virksomheds omdømme og brand. De primære opgaver består af at udvikle kommercielle strategier, som præsenterer virksomhedsbrandet. Som salgschef arbejder man – som navnet indikerer – med at skabe omsætning til virksomheden.

CDO står for Chief Digital Officer

En Chief Digital Officer er en digital direktør. En CDO’s ansvarsområde er at transformere og omsætte traditionelle processer til mere digitale processer. Herunder at afdække mulighederne for at implementere ny, moderne teknologi som led i at forbedre virksomhedens indtjening, eller reducere dens omkostninger. CDO kunne f.eks. stå for at effektiviserer medarbejderes interne kommunikation via en nyindkøbt digital platform.

CEO – Chief Executive Officer

CEO står for Chief Executive Officer, og er den administrerende direktør, der har ansvaret for ledelsen og den administrative ledelse af organisationen. Den administrerende direktør står øverst i virksomheden. I mange tilfælde er den administrerende direktør også stifteren og driver virksomhedens formål, vision og mission. CEO’en vil være ansvarlig for at forbinde virksomheden med markedet, og har det sidste ord i forbindelse med budgetlægning og investeringsbeslutninger. Hovedformålet er at styre virksomhedens strategier, så den når sine mål. Den ideelle administrerende direktør bør være en leder, der giver vejledning og ressourcer til teamet og fjerner forhindringer.

CFO – Chief Financial Officer

CFO står for Chief Financial Officer er økonomichef eller finansdirektør. CFO er ansvarlig for virksomhedens økonomiske og finansielle planlægning. CFO Beslutter bl.a. hvornår og hvor der skal investeres, vurderer risici med henblik på at øge virksomhedens værdi. CFO bidrager med finansiel viden, regnskab og giver et generelt og analytisk blik på virksomheden. I de fleste tilfælde er CFO også rådgiver for den administrerende direktør indenfor forretningsudvikling og i strategiske anliggender.

CHRO – Chief Human Resources Officer

CHRO står for Chief Human Resources Officer og er personalechef. Titlen kan også være CPO (Chief People Officer) og er overordnet ansvarlig for virksomhedens Human Resource Management (HRM). En CHRO arbejder med ledelse og HR, arbejdsmarkedspolitikker og arbejdsopgaver vedrørende personalehåndtering.

CINO – Chief Innovation Officer

CINO står for Chief Innovation Officer (sommetider kaldt CIO), som betyder Innovationschef.

CIO arbejder med moderne teknologier og innovative løsninger. Formålet er at gøre virksomheden konkurrencedygtig og styrke dens konkurrencemæssige fordele over for omverden.

CIO – Chief Information Officer

CIO står for Chief Information Officer, og er IT-chef eller IT-direktør. CIO tager sig af virksomhedens systemer på et strategisk niveau. En CIO analyserer de fordele, som nye teknologier kan give, identificerer hvilke teknologier, der er mest interessante for virksomheden, og evaluerer driften af dem.

CMO – Chief Marketing Officer

CMO står for Chief Marketing Officer og er Marketingchefen. CMO er ansvarlig for marketingaktiviteter, som omfatter salgsledelse, produktudvikling, reklame, markedsundersøgelser og kundeservice. CMO har fokus på alle afdelingers interesser for at optimere markedsføringsaktiviteterne. Herunder planlægning, udvikling, implementering og overvågning af den generelle marketingstrategi.

COO – Chief Operating Officer

COO står for Chief Operating Officer, hvilket svarer til en vicedirektør. En COO er ansvarlig for drift af virksomheden. COO’en rapporterer direkte til den administrerende direktør (CEO), og betragtes ofte som dennes højre hånd. I nogle virksomheder er COO’en også kendt som Executive Vice President of Operations.

CPO kan stå for 2 forskellige titler 

Chief Product Officer hvilket er en produktchef. CPO er ansvarlig for virksomhedens produkter og processer. Overordnet har CPO ansvaret for fremstilling af produkterne, produktudvikling, distribution og indkøb. Som produktchef kan man også have ansvar for produktudvikling, og for hvad en virksomhed skal kunne tilbyde i fremtiden.

Chief Procurement Officer som er en indkøbschef. Arbejdsopgaverne for en CPO er inden for supply chain management, administration og indkøb af udstyr samt materialer. Det er indkøbschefens ansvar at reducere omkostninger i forbindelse med indkøb, udvælge leverandører, føre tilsyn og sidde med i kontraktforhandlinger.

CSO kan stå for 3 forskellige titler, hvor den ene er Chief Sales Officer

Chief Sales Officer er salgschef (direktør), med ansvar for virksomhedens salg. En salgschef beskæftiger sig med salg, og er oftest den øverste chef i en salgsafdeling. En salgschef kan både udføre salgsarbejde selv, eller motivere og hjælpe Key Account Managers eller salgskonsulenter med at sælge en virksomheds ydelser.

Chief Security Officer, hvilket er en sikkerhedschef (direktør). En CSO er den ansvarlige for virksomhedens sikkerhed; dermed både fysisk sikkerhed, it-sikkerhed m.m. En sikkerhedschef er en bred ledelsestitel, hvor de primære opgaver kan være vidt forskellige afhængig af den virksomhed, man arbejder i. Hvis det fx er en CSO i en IT-virksomhed, så er det højest sandsynligt IT-sikkerheden, der er den primære opgave for en CSO. Hvis man derimod er CSO i en produktionsvirksomhed, så er sandsynligvis sikkerheden omkring medarbejdere og maskiner, som er de primære opgaver.

CSO kan desuden stå for Chief Solution Officer, som er løsningschef. En løsningschef er den ansvarlige for udvikling og levering af forretningsløsninger inden for innovation eller teknologi. I nogle virksomheder kan man have en løsningschef som et alternativ til produktchef.

CTO står for Chief Technology Officer

En Chief Technology Officer er en teknologichef eller teknologidirektør. CTO overvåger udviklingen og den korrekte drift af informationssystemer ud fra et udførelsessynspunkt. Generelt er CTO’en ansvarlig for de tekniske teams, og for at gennemføre nye strategier for at forbedre det endelige produkt.

En lignende rolle er som CIO-stillingen, da de i nogle virksomheder deler opgaverne. Den væsentligste forskel er, at en CIO fokuserer på informationssystemer (kommunikationsworkflow) med det formål at øge effektiviteten, mens en CTO er ansvarlig for den teknologiske strategi, der har til formål at forbedre det endelige produkt.

CVO – Chief Visionary Officer

CVO står for Chief Visionary Officer, hvilket er en udviklingschef. CVO dækker det mere visionære og forretningsprægede område for virksomhedens overordnede strategi og målsætning. Denne titel bruges endnu ikke så meget i Danmark.

CQO – Chief Quality Officer

CQO står for Chief Quality Officer, som er en kvalitetschef. CQO er ansvarlig for kvaliteten i bred forstand. Det indebærer blandt andet ansvarsområde inden for risikostyring, hvor formålet er at forudse, kontrollere og undgå potentielle risici. I nogle organisationer betegnes stillingen endda som Chief Risk Management Officer.

Har du lyst til at vide mere omkring CxO titler, bestyrelse eller CV?

Vi har udvalgt flere gode artikler herunder!
hjælpes ad

Værdisæt

Du skal have indsigt i dine værdier, så de kan bruges som guide til at leve det liv, som du ønsker -både i dit arbejds-

Læs mere