FAQ Jobbeskrivelse

Her kan du læse om de mest stillede spørgsmål omkring Jobbeskrivelser

Hvad er stillingsbeskrivelse?

En stillingsbeskrivelse er en detaljeret beskrivelse af opgaverne, ansvarsområderne og kravene til en bestemt stilling i en virksomhed eller organisation. Stillingsbeskrivelsen er typisk en del af jobannoncen, men kan også udarbejdes separat som et dokument, der anvendes i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

En typisk stillingsbeskrivelse indeholder en række oplysninger, herunder jobtitlen, arbejdsopgaverne, kvalifikationskravene, lønniveauet, arbejdsstedet, arbejdstiden og rapporteringslinjerne. Det kan også inkludere andre oplysninger såsom virksomhedens mission og værdier, eller hvordan stillingen passer ind i den samlede organisation.

En stillingsbeskrivelse er en vigtig del af rekrutteringsprocessen, da det hjælper både arbejdsgivere og ansøgere med at forstå, hvad jobbet indebærer og hvilke kvalifikationer og erfaringer der er nødvendige for at udføre jobbet på en effektiv og produktiv måde. Det kan også bruges som en guide til at evaluere medarbejderens præstationer i jobbet og identificere mulige udviklingsområder.

Hvorfor skal jeg have jobbeskrivelser?

Der er flere grunde til, hvorfor du som arbejdsgiver bør have jobbeskrivelser for hver stilling i din organisation. Her er nogle af de vigtigste grunde:

 1. At tiltrække de rette kandidater: Når du har en klar og præcis jobbeskrivelse, vil du være mere tilbøjelig til at tiltrække kvalificerede kandidater, som har de nødvendige færdigheder og erfaringer til at udføre jobbet. Jobbeskrivelsen kan hjælpe kandidaterne med at forstå, hvad jobbet indebærer, og hvordan det passer ind i den samlede organisation.

 2. At sikre konsistens i rekrutteringsprocessen: Ved at have en standardiseret jobbeskrivelse for hver stilling i din organisation, kan du sikre, at alle ansøgere bliver vurderet på de samme kriterier. Dette kan hjælpe med at eliminere bias og sikre en mere retfærdig og objektiv rekrutteringsproces.

 3. At hjælpe med at fastsætte præstationmål: Jobbeskrivelser kan også hjælpe med at fastsætte klare og specifikke præstationsmål for hver stilling. Dette kan give medarbejderne en klar forståelse af, hvad der forventes af dem, og hjælpe med at øge deres motivation og engagement.

 4. At sikre overholdelse af love og regler: Jobbeskrivelser kan også hjælpe med at sikre overholdelse af love og regler. Ved at beskrive de nødvendige kvalifikationer og ansvarsområder for hver stilling, kan du sikre, at dine ansatte udfører deres job på en måde, der overholder de relevante love og regler.

Alt i alt kan en jobbeskrivelse hjælpe med at skabe klarhed og konsistens i din organisation, hvilket kan føre til mere effektiv og produktiv arbejdsstyrke og en mere retfærdig og objektiv rekrutteringsproces.

Hvad skal jeg have i jobbeskrivelsen?

En jobbeskrivelse skal indeholde en række oplysninger, der beskriver jobbet og de krav, der stilles til den person, der skal udføre det. Her er nogle af de vigtigste elementer, som typisk skal inkluderes i en jobbeskrivelse:

 1. Jobtitel: En klar og præcis titel, der beskriver stillingen.

 2. Ansvarsområder: En beskrivelse af de primære ansvarsområder for stillingen og hvilke opgaver, der skal udføres.

 3. Kvalifikationskrav: En liste over de nødvendige kvalifikationer og erfaringer, som kandidaten skal have for at være i stand til at udføre jobbet.

 4. Færdigheder: En beskrivelse af de færdigheder, der er nødvendige for at udføre jobbet på en effektiv måde.

 5. Løn: En beskrivelse af lønniveauet for stillingen.

 6. Arbejdssted: En beskrivelse af arbejdsstedet og eventuelle rejsekrav.

 7. Arbejdstid: En beskrivelse af arbejdstiden og eventuelle skiftordninger.

 8. Rapporteringslinjer: En beskrivelse af, hvem stillingen rapporterer til og eventuelle underordnede.

 9. Virksomhedsbeskrivelse: En kort beskrivelse af virksomheden og dens mission og værdier.

 10. Ansøgningsprocedure: En beskrivelse af, hvordan ansøgere kan ansøge om stillingen og eventuelle ansøgningsfrister.

Disse elementer kan variere afhængigt af virksomhedens specifikke behov og krav, men ved at inkludere disse grundlæggende elementer kan du give kandidaterne en klar forståelse af, hvad jobbet indebærer og hvilke kvalifikationer og færdigheder der er nødvendige for at udføre jobbet på en effektiv og produktiv måde.

Hvad er “must have” i jobbeskrivelsen?

“Must-have” elementer i en jobbeskrivelse er de vigtigste og mest afgørende oplysninger, der er nødvendige for at beskrive stillingen og tiltrække de rette kandidater. Her er nogle af de “must-have” elementer, som du skal inkludere i din jobbeskrivelse:

 1. Jobtitel: En klar og præcis titel, der beskriver stillingen.

 2. Ansvarsområder: En beskrivelse af de primære ansvarsområder for stillingen og hvilke opgaver, der skal udføres.

 3. Kvalifikationskrav: En liste over de nødvendige kvalifikationer og erfaringer, som kandidaten skal have for at være i stand til at udføre jobbet.

 4. Arbejdssted: En beskrivelse af arbejdsstedet og eventuelle rejsekrav.

 5. Arbejdstid: En beskrivelse af arbejdstiden og eventuelle skiftordninger.

 6. Løn: En beskrivelse af lønniveauet for stillingen.

Disse elementer er grundlæggende og afgørende for at beskrive stillingen og tiltrække de rette kandidater. Det er også vigtigt at være specifik og præcis i beskrivelsen af jobbet og kvalifikationskravene, så kandidaterne kan afgøre, om de er kvalificerede til at ansøge om stillingen. Derudover kan du inkludere yderligere oplysninger som virksomhedsbeskrivelse, ansøgningsprocedure, rapporteringslinjer osv., men de “must-have” elementer er de vigtigste oplysninger, som kandidaterne skal have for at kunne forstå stillingen og beslutte, om de ønsker at ansøge om den.

Hvornår kan jeg bruge en jobbeskrivelse?

Du kan bruge en jobbeskrivelse i forskellige situationer, her er nogle eksempler:

 1. Rekruttering: En jobbeskrivelse er normalt en af de vigtigste dokumenter i rekrutteringsprocessen, da den hjælper dig med at beskrive jobbet og kravene til kandidaten, og den giver kandidaterne en klar forståelse af, hvad der forventes af dem.

 2. Evaluering af medarbejdere: Jobbeskrivelser kan også bruges til at evaluere medarbejderes præstationer og fastlægge mål og succeskriterier for deres arbejde.

 3. Karriereplanlægning: Jobbeskrivelser kan bruges i karriereplanlægning for medarbejdere, da de kan hjælpe medarbejdere med at forstå, hvilke kvalifikationer og færdigheder de skal opbygge for at opnå deres karrieremål.

 4. Organisationsændringer: Jobbeskrivelser kan også bruges i forbindelse med organisatoriske ændringer, f.eks. i forbindelse med omstrukturering eller reorganisering, da de kan hjælpe med at definere nye stillinger og ansvarsområder.

 5. Juridisk dokumentation: Endelig kan jobbeskrivelser bruges som juridisk dokumentation, da de kan hjælpe med at beskrive jobbet og dets krav, som kan bruges i tilfælde af tvister eller arbejdsrelaterede retssager.

Generelt er en jobbeskrivelse et vigtigt dokument, der kan hjælpe med at beskrive jobbet og kravene til kandidaten og er nyttigt i en række forskellige situationer.

Hvornår kan jeg ikke bruge jobbeskrivelse?

Der er nogle situationer, hvor en jobbeskrivelse muligvis ikke er det bedste redskab til at beskrive et job eller en stilling. Her er nogle eksempler på situationer, hvor en jobbeskrivelse muligvis ikke er relevant eller passende:

 1. Kreativitet og innovation: Hvis stillingen kræver kreativitet og innovation, kan en meget detaljeret jobbeskrivelse begrænse medarbejderens kreativitet og ideer.

 2. Kontraktansatte: Hvis en medarbejder ansættes på kontrakt, er en jobbeskrivelse muligvis ikke nødvendig, da alle ansættelsesvilkår og opgaver kan defineres i kontrakten.

 3. Projektbaseret arbejde: Hvis stillingen er projektbaseret og midlertidig, kan en jobbeskrivelse være for stiv og begrænsende, da projekter kan have skiftende krav og arbejdsopgaver.

 4. Topledelse: I nogle virksomheder kan beskrivelsen af en topledelsesstilling være mere vag og bred, da ledelsesansvaret kan variere afhængigt af virksomhedens strategiske mål og behov.

 5. Startups: I startups kan jobbeskrivelser være mere fleksible og løse på grund af virksomhedens dynamiske natur og hurtige ændringer i opgaver og ansvar.

Det er også vigtigt at huske, at en jobbeskrivelse aldrig er statisk, og den skal opdateres og justeres efter behov. Hvis der sker ændringer i stillingen eller kravene, skal jobbeskrivelsen opdateres for at sikre, at den er relevant og nyttig for både medarbejderen og arbejdsgiveren.

Hvad hvis jeg ikke har en jobbeskrivelse?

Hvis du ikke har en jobbeskrivelse, kan det være en god idé at overveje at oprette en for at sikre klarhed over arbejdsopgaver, ansvar og forventninger. En jobbeskrivelse kan hjælpe dig med at:

 1. Beskrive jobbet og dets krav: En jobbeskrivelse kan hjælpe med at beskrive, hvad jobbet indebærer, herunder opgaver, ansvar, kompetencer og færdigheder, der kræves.

 2. Fastlægge succeskriterier: En jobbeskrivelse kan også hjælpe med at fastlægge succeskriterier og mål for arbejdet, så både medarbejderen og arbejdsgiveren har en fælles forståelse af, hvad der forventes.

 3. Rekruttering: En jobbeskrivelse er normalt en af de vigtigste dokumenter i rekrutteringsprocessen, da den hjælper dig med at tiltrække de rigtige kandidater og evaluere deres egnethed til jobbet.

 4. Evaluering af medarbejdere: Jobbeskrivelser kan også bruges til at evaluere medarbejderes præstationer og fastlægge mål og succeskriterier for deres arbejde.

 5. Karriereplanlægning: Jobbeskrivelser kan bruges i karriereplanlægning for medarbejdere, da de kan hjælpe medarbejdere med at forstå, hvilke kvalifikationer og færdigheder de skal opbygge for at opnå deres karrieremål.

Hvis du ikke har en jobbeskrivelse, kan du overveje at oprette en ved at tage udgangspunkt i de opgaver og ansvarsområder, du har i dit nuværende job. Du kan også tale med din leder eller HR-afdeling for at få hjælp til at oprette en jobbeskrivelse, hvis det er relevant i din organisation.

 

Hvornår giver det mening ikke, at have en jobbeskrivelse?

Der kan være situationer, hvor det ikke giver mening at have en formel jobbeskrivelse. Her er nogle eksempler:

 1. Mindre organisationer: I mindre organisationer kan det være mere hensigtsmæssigt at have mere fleksible jobbeskrivelser, da medarbejdere ofte bærer flere hatte og udfører en bred vifte af opgaver.

 2. Ledelsesstillinger: I nogle tilfælde kan det være vanskeligt at skrive en præcis jobbeskrivelse for lederstillinger, da ledere ofte skal tilpasse sig og håndtere forskellige udfordringer, og deres ansvar kan variere over tid.

 3. Projektorienterede stillinger: I projektorienterede stillinger kan arbejdsopgaver og ansvar være mere skiftende og afhænge af projektets specifikke krav.

 4. Kreativt arbejde: I nogle kreative arbejdsområder, som kunst, musik og design, kan det være svært at skrive en præcis jobbeskrivelse, da arbejdsopgaverne og ansvar kan variere afhængigt af kreative visioner og idéer.

Det er dog vigtigt at huske, at selv i disse tilfælde er det stadig vigtigt at have klare forventninger og mål for arbejdet og at kommunikere dem klart til medarbejderne. En mere fleksibel eller bredere jobbeskrivelse kan stadig give medarbejderne en god forståelse af, hvad der forventes af dem i deres rolle og hjælpe med at sikre succes i deres arbejde.

Hvad skal jeg gøre, hvis virksomheden ikke har en jobbeskrivelse?

Hvis din virksomhed ikke har en jobbeskrivelse, kan du tage initiativ til at oprette en selv. Det kan give dig og dine kolleger en klar forståelse af, hvad der forventes af jer i jeres respektive roller, og hjælpe med at sikre, at I er på samme side, når det kommer til arbejdsopgaver og ansvar.

Her er nogle trin, du kan følge for at oprette en jobbeskrivelse, hvis din virksomhed ikke har en:

 1. Identificer opgaver og ansvar: Start med at tage noter over de opgaver, du udfører i dit job, og de ansvarsområder, du har. Lav en liste over de opgaver, der skal udføres for at sikre, at jobbet bliver gjort effektivt.

 2. Identificer færdigheder og kvalifikationer: Overvej de færdigheder og kvalifikationer, der kræves for at udføre jobbet. Dette kan omfatte tekniske færdigheder, personlige egenskaber, uddannelse eller erfaring.

 3. Skriv jobbeskrivelsen: Brug de oplysninger, du har samlet, til at skrive jobbeskrivelsen. Sørg for at beskrive opgaver og ansvar klart og præcist, og inkluder også de nødvendige færdigheder og kvalifikationer.

 4. Få feedback: Få feedback fra din leder eller andre relevante kolleger på jobbeskrivelsen. Dette kan hjælpe med at sikre, at jobbeskrivelsen er præcis og klar.

 5. Opdater og juster efter behov: Opdater og juster jobbeskrivelsen efter behov, især hvis dine arbejdsopgaver eller ansvar ændrer sig.

Husk, at en jobbeskrivelse er en levende dokument og bør ajourføres regelmæssigt for at sikre, at den afspejler dine nuværende arbejdsopgaver og ansvar.

Vi har helt specielt fundet disse artikler frem til dig!

Så du kan læse mere omkring CV/ansøgninger, karrier, og m.m.