APEQQUTIT AKISSUTISSALLU

Her kan du læse om de mest stillede spørgsmål omkring CV

IMARISAI

Qanoq sulinernilu misilittakkavit allattorsimaffiat (CV) allassaviuk?

Suliffeqarfippassuit akornanni CV atorlugu sukkasuumik misissuummik ineriartortitsisoqareernikuuvoq, atorfimmik inuttassarsiunerminni atortakkaminnik. Misissuut taanna atorfinitsitsisartunit suliffeqarfinniillu atorneqalereernikuuvoq, taamaammat pingaaruteqarpoq suliffissarsiornerit tamaasa CV ilanngunnissaa.

CV assigiinngittut marluk

CV pingaarnertut marlunnut agguarneqarnikuuvoq.

 1. Piginnaasat naapertornerullugit CV – suliffimmik allarluinnarmik misileerusuttunut, inuusuttunut atuarfimmiik aneqqammersunut imaluunniit inunnut inuunerminni suliffeqanngillatsiartarnikunut atorneqarnerulluni.
 2. Suliffigisimasat naapertornerullugit CV – suliffigisimasat takutinniarlugit suliffinni misilittakkanik takusassallit, suliffimminni tullianut alloriarnissaminnut atorneqarnerulluni.

 

CV atuaruminartunngussavat 

Atorfinitsitsisartut ilaatigut 15-20 sekundit atorlugit misissupallassinnaasarpaat. CV-t allattorluarsimagukku piffissaq atorluassavaat.

Ima ilioruit CV kusanartunngussavat:

 • Naqinnerit atuaruminartut, qernertumik qalipaatillit tamarmik assigiimmik angissusillit
 • Oqaaseqatigiit naatsukullaat atukkit, allatatillu immikkoortiterlugit
 • Paasissutissat pillugit immikkoortitaarlugit takutikkit
 • Pissuserissaarlutit piviusorsiortumillu allassaatit
 • Naalisaanerit, oqarluartaarutillu atornaveersaakkit
 • Qulequtalersuinerit torrallakkit
 • CV quppernernik marlunnik takissuseqassaaq, pisariaqavissappat aatsaat takinerussalluni

 

CV Word-inngorlugu PDF-inngorlugulu toqqussavat

Suliffigisinnaasavit tamaasa atorfissaqartissinnaasarpaat

CV-imut kakkiussatit atilersukkit, qinnuteqarfiup ullua allallugu – atorfiullu qinnuteqarfigisat allallugu

Word-imi allatat allanngorukku, eqqaamassavat PDF-i nutartissagakku

Suna CV-mi allassanngiliuk?

Qalipaatit assigiinngissitaartut atussanngilatit, allattariaatsit atuaruminaassinnaasut kusanaraluarpataluunniit ilusai allanngortitissanngilatit

 • Inuuiit ukiutillu allassanngilatit
 • Aappaqarnerlutit, upperisat suunersoq bank-imilu tunngassutillit allassanngilatit
 • Allatatit takivallaassanngillat kukkuneqarpallaaratillu
 • E-mailit illarnartunngortitaassanngilaq pissuserluppasinnanilu
 • Suliat misilittakkat soqutigisatillu suliffittaarerusutannut tulluanngitsut allassanngilatit
 • Misilittakkatit piginnaasatillu pillugit sallullutit allaaserissanngilatit

Suna CV-mi allassaviuk?

CV makkuninnga imaqassaaq:

 • Atit, attaveqarfigineqarsinnaaffitillu allassavatit
 • Teknikkikkut inuttullu ilinniakkatit
 • Suliffimmi, inuiaqatigiinni piumassutsinnillu misilittakkatit
 • Ilinniakkatit pikkoriffitillu

CV aamma makkuninnga paasissutissanik imaqarsinnaavoq:

 • Anguniakkatit imminullu piumaffigininnut allakkiaq
 • Angusimasatit
 • Soqutigisatit
 • Suliffimmut paasissutissat itinerusut, soorlu ilinniartitsisuuguit ilinniartitseriaatsimik misilittagaqaruit CV-mut allassinnaavat

 

Attaveqarfigineqarsinnaaffikka atikkalu qanoq allassinnaavakka?

Ilaatikkit:

 • Atit – naggatillu (angisuumik ersarissumillu allakkit)
 • Najukkat
 • Oqarasuaat
 • E-maili

Piumaguit ilanngussinnaasatit:

 • LinkedIn-imi atuisuuffiit innersuussinnaavat
 • Inuttut, suliffeqarfittulluunniit nittartakkat Youtube-kkulluunniit quppernerit.

Makku isumagissavatit:

 • E-mailit suliffinnut attuumasariaqarpoq, soorlu: navnnavnesen@email.com
 • Oqarasuaatit nammineq akisartortaqarpat, atit taassavat sianeqquseqqeqqussummillu oqaaseqarlutit.

 

Sooruna inuttut anguniakkakka imminullu piumaffiginera ilaasariaqartoq?

Anguniakkatit taagukkit paasissutissanik tunisissaatit, ilaatigut suliffigiligassannut tulluartuunersoq paasineqarsinnaalluni.

Inuttut piumaffiginerit pillugu allassimaguit sulisitsisussarilikkavit kinaassusinnik paasitissinnaavat.

Soorlu ilanngussinnaavatit:

 • Maannakkut sulerisuunerlutit
 • Suna tunngavigalugu suliffik qinnuteqarfiginerlugu
 • Sulisartutut anguniakkatit.

Anguniakkatit imminullu piumaffigisatit oqariartuutigissallugit nammineq aaliangissavat, taannalu attaveqarfigineqarsinnaanernut paasissutissani allassinnaavat.

Piginnaasakka qanoq ilanngutissavakka?

Piginnaasat CV-mi allassimasut, qinnuteqartitsinermi allakkiami allassimasunut naapertuutissapput.

Teknikkikkut piginnaasatit.

CV-mi teknikkikkut piginnaasatit ilanngutikkit, assersuutigalugu allassinnaavatit:

 • Biilinik ingerlatsisinnaanermut allagartaq
 • Oqaatsit atorsinnaasatit
 • Qarasaasiami piginnaasatit

CV piginnaasannut naapertuuttumik allassimagukku, paasiniassavat qinnuteqartitsinermi allakkiamut naapertuunnersut, ilaatigut allallugit qanoq piginnaasatit atorluarsimanerlugit.

Taakkualu CV-mi allattuinerni siulliullugit allakkumaarpatit, assersuutigalugit:

 • Allattariarsornikkut oqaatsitigullu piginnaasatit
 • Oqallittarfinni ilaarsortaanitit
 • Najukkanni siulersuisuni siulittaasuusimasutit ukiut marluk.

Sulinermut tunnganerusumik CV-liorsimaguit piginnaasatit suliffinni misilittagarisimallugit allaaserissavatit.

2015-2017 Biilinik attartortarfimmi sullitanik saaffiginnittarfimmi sulisuusimallutit

Biilinut sillimmasiinermi sullitanut allattariarsornikkut oqaatsitigullu piginnaasaqarluarsimallutit

 

Qanormi ilillunga sulisimaninnut oqaaseqaasiussaanga, ilaatigut sulinermi imaluunniit piumassutsinnik sulisimanera naapertorlugu CV allassagukku?

Sulisimanermi imaluunniit piumassutsinnik sulisimanerit kingulliunerusut allaqqaakkit. Assersuutigalugu makku ilaatissinnaavatit:

 • Sulisitsisorisimasap aqqa
 • Atorfigisimasaq
 • Suliffik sumiippa
 • Qanga aallartippa, qangalu naammassiva

Taakkua saniatigut itisilerlugit qanoq sulisarsimanerlutit oqaluttuarissavatit.

Suliffeqarfiup iluani atorfimmut allamut nuussaguit, atorfigilerusutat atorfiillu tamaasa ilanngutissavatit.

CV sapinngisamik quppernernik marlunnik takissuseqartiguk, suut tamaasa ilannguttariaqanngilatit.

Sulisimanermut oqaluttuarisinnaasatit ilaatigut makkuusinnaapput:

Piginnaasatit naapertorlugit CV allassimagukku, assersuutigalugu:

Juli 2017-August 2018, tiggaliorfimmi atorfilik

 • Sullitanik kiffartuussivik
 • Kaffinik anginerusunik 10%-mik tunisaqarnerulerpugut

Suliffigisimasatit naapertorlugit CV allassimagukku, piginnaasaqarfigisatit itisilissavatit, soorlu:

Juli 2017-August 2018, tiggaliorfimmi atorfilik

Nerisassanut imeruersaatinullu akisussaasoq, tiggaliorfimmilu sullitanik kiffartuussineq

 • Sullissilluartarsimallutit pisisartunit saaffigineqaraangavit
 • Kaffit anginerusut pisiariortorneqalernissaanut akisussaaffeqarneq, ilaatigut 10%-mik tunisaqarnerulernermik kinguneqartumik

Iliuuserisarsimasatit suliffigisimasat pillugu oqaaseqartassaatit

Iliuuseqarfigisimasatit oqaatiginiaraangakkit, oqaatsit tamakkununnga atorneqartartut atussavatit, soorlu:

Takutsitsivunga, aqutsivunga, ineriartortitsivunga, aaqqissuussivunga.

Suliffimmi iliuuserisarsimasarnut oqaatigisassannik amigaateqarpit?

Piffissap ilaani suliffeqarsimanngikkuit, CV-llu “amigaateqarpat” piginnaasaqarfitit naapertorlugit CV allassavat.

 • Assersuutigalugu piffissami tassani inuttut ilinniarsimasatit takutissinnaavatit: Pilersaarusiornermut pikkorinnerulersimallutit, aningaasanut missingersuusiornissannik ilinniarsimavutit, ilaquttavilluunniit ilaat paaqqutarisimallugu.
 • Suliffinnik misilittakkatit piumassutsinnillu sulisimanitit suliatit pingaartinnerullugit oqaluttualioruit ilanngutissavatit.
 • Nittartakkatigut pikkorissarnerit assigiinngitsut

Ilinniakkatit pillugit allattuileruit ilusissaa

Ilinniakkat suliffigiligassannut tulluarnerusoq, imaluunniit ilinniagaq kingulliusoq ilanngutissavat. Aamma:

Pikkorissarnerup naammassisaqarfigisimasavit taaguutaa

 • Pikkorissarnermik ingerlatsisoq
 • Sumi ilinniarsimavit
 • Qanga ilinniarnerit aallartippa, aamma qanga ilinniakkat naammassiva

Sooq angusimasakka ilannguttariaqarpakka?

Angusimasatit pingaarutillit CV-mi ilanngutissavatit, piginnaasavit suliffigisimasavillu saniatigut allaaseralugit.

Ilaatigut makku paasissutissiissutigisinnaavatit:

 • Pinnattaarisimasatit nersualaarneqarsimanitillu
 • Suliat iluatsissimasut
 • Inuiaqatigiinnut tunniussatit pingaarutillit

Taasatit tamarmik immikkut allaaserissavatit, qanga sumilu angusimasatit angusimanerlugit.

 

Sooruku soqutigisakka CV-mi pingaaruteqartut?

Soqutigisavit CV-mi ilanngunnissai nammineq piumaguit allassinnaavatit, taamaalioruilli:

Qulakkiissavat soqutigisatit sulisussarsiortunut pingaaruteqarsinnaasut ilanngutissagakkit, assersuutigalugu aqutsisinnaaneq.

Soqutigisat naliginnaasut ilanngutissanngilatit, soorlu: Isiginnaarutikkut isiginnaarneq, kammalaatilluunniit aneeqatiginissai.

Sooruna oqaloqatigineqarsinnaasumik ilaasoqartariaqartoq?

Oqaloqatigineqarsinnaasut suliffigiligassanni oqaloqatigineqarpata paasissavaat suliatit qanoq ittuusimanersut aammalu inuttut qanoq ittuunersutit.

Minnerpaamik marlunnik oqaloqatigineqarsinnaasunik peqassaatit. Siulleq tassaasariaqarpoq maannakkut aqutsisorisat, imaluunniit suliffimmik misiliinerni aqqutissiuisoq.

Oqaloqatigineqarsinnaasut allat tassaasinnaapput:

 • Sulisitsisorisimasat
 • Ilinniartitsisoq, atuarfiulluunniit pisortaa

Oqaloqatigineqarsinnaasut innersuutilerukkit makkua ilanngutissavatit:

 • Aqqa kinguliaalu
 • Atorfia
 • Suliffeqarfik suunersoq
 • Oqarasuaataa
 • E-mailia