Synliggør mislykkede rekrutteringer i dit regnskab

Hvorfor er det vigtigt at synliggøre mislykkede rekrutteringer i dit regnskab?

Man kan have lyst til at gemme sine fejl og pakke mislykkede rekrutteringer væk i regnskabet, men du bør det modsatte.

Vi har tidligere slået til lyd for denne problemstilling. Analyser viser, at små og mellemstore virksomheder ofte tager fejl i deres ansættelse af nye medarbejdere.

Samtidigt viserne analyserne, at virksomheder ikke bruger ekstern hjælp i særlig stor udstrækning.

Det er ikke kun i små og mellemstore virksomheder at fejlansættelser forekommer men tillige i store og internationale virksomheder som så tit bliver beskrevet i medierne.

Dette bringer tankerne hen på, om man i det interne driftsregnskab bør ændre på sine procedurer og bogføre intern tid og eksterne omkostninger på en konto for rekrutteringsudgifter?

Når der sker fejlansættelser koster det dyrt.

Der kan nemt gå ét eller to kvartaler inden det går op for virksomheden, at en given ny medarbejder var et fejlskud. Dertil kommer gage i opsigelsesperioden, fratrædelsesgodtgørelse m.m. Men der er tillige andre udgifter og man bør spørge sig selv: Hvad har det kostet?

De direkte omkostninger kan man se på lønkonti, autodriftskonti, kursuskonti etc. Der er mange skjulte omkostninger såsom intern uddannelse, sidemandsoplæring, koncernoplæring etc. som man ikke umiddelbart sætter værdi på.

Synlighed giver muligheder 

Ved synliggørelse af omkostningen ved mislykkede rekrutteringer får virksomheden sat værdi på udgiften.

Når først udgiften er synlig kan man begynde at diskutere, om det er en god idé at bruge specialister til rekruttering. Endvidere får man visualiseret det beløb, der så kan lægge til grund for et budget på rekruttering/headhunting i det kommende år.

Ved at bruge headhuntere, får man øget sandsynligheden for, at en given ansættelse kommer til at ende med succes.

I de fleste virksomheder vil de sparede udgifter til fejlrekruttering rigeligt kunne dække de faktuelle honorarer til headhunteren.

Der er altså god grund til at mislykkede rekrutteringer ikke skal pakkes væk i regnskabet, men at virksomheden i det interne regnskab i stedet bogfører udgifter til ansættelse af medarbejdere og herunder fejlansættelser særskilt.

Det er ikke et eksternt anliggende men udelukkende til intern ressourceallokering.

Kunne du lide, hvad du læste?

Så har vi flere gode indlæg klar til dig herunder
CEO; CFO; headhunting, rekruttering

C-titlerne

Hvad er CEO, CFO, CIO og COO? CxO titlerne  Titlerne som CEO, CFO, COO m.fl. kan også omtales som CxO titlerne. De anvendes af mange

Læs mere
God leder

Den gode leder

En god leder skal have mange egenskaber. Det er vigtigt, at en leder kan motivere sine medarbejdere. En god leder skal gå forrest og vise

Læs mere